วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 37 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 37 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ

999,000.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2565
Skip to content