วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

920,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

613,645.00

วันที่ประกาศ : 4 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร