วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ณ ธนาคารออมสินภาค 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใชงบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน

ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ณ ธนาคารออมสินภาค 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใชงบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน

วงเงินงบประมาณ

668,200.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ค. 2563