วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตรต่างประเทศสำหรับหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตรต่างประเทศสำหรับหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content