วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด (Face Scan) พร้อมขาตั้งฐานเหล็ก จำนวน ๗ เครื่อง และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหน้าผากและข้อมือ พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 298,958.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด (Face Scan) พร้อมขาตั้งฐานเหล็ก จำนวน ๗ เครื่อง และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหน้าผากและข้อมือ พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 298,958.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

298,958.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2563