วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย โโยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 351,495.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย โโยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 351,495.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

351,495.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2565
Skip to content