วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงาน TFRS 9 รองรับการ Validate Model ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Enhancement ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงาน TFRS 9 รองรับการ Validate Model ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Enhancement ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วงเงินงบประมาณ

2,820,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2566
Skip to content