วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย และพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่คาดว่าจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการงานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย และพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่คาดว่าจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการงานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

5,621,900.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566
Skip to content