วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)โดยเสนอราคาเป็นเงิน 178,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)โดยเสนอราคาเป็นเงิน 178,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

178,200.00

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566
Skip to content