วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและสำรองพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและสำรองพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ

913,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2563