วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้ออุปกรณ์ Switch พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 229,284.00 บาท

ซื้ออุปกรณ์ Switch พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 229,284.00 บาท

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content