วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับอาคาร 32 ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา 60 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น

ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับอาคาร 32 ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา 60 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น

วงเงินงบประมาณ

354,372,800.00

วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 2566
Skip to content