วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของระบบงาน NDID และ e-KYC Service ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งบสำรองระหว่างปี

ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของระบบงาน NDID และ e-KYC Service ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งบสำรองระหว่างปี

วงเงินงบประมาณ

2,345,000.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2566
Skip to content