วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับ Analytics Sandbox พร้อมค่าบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มงบสำรองระหว่างปี

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับ Analytics Sandbox พร้อมค่าบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มงบสำรองระหว่างปี

วงเงินงบประมาณ

1,610,400.00

วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2561