วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ RICOH รุ่น SPC261DN จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุ “

“ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ RICOH รุ่น SPC261DN จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content