วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด Laser ขาวดำ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-L6200DW ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาจาก : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด Laser ขาวดำ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-L6200DW ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาจาก : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ

67,181,400.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2563