วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิด N๙๕ สายคล้องหู แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มพีเอ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 405,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิด N๙๕ สายคล้องหู แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มพีเอ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 405,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

405,000.00

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566
Skip to content