วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 20 User ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น

ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 20 User ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น

วงเงินงบประมาณ

900,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2565
Skip to content