วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 279,976.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 279,976.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

279,976.20

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564
Skip to content