วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 12 User โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 452,995.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 12 User โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 452,995.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

452,995.20

วันที่ประกาศ : 28 ม.ค. 2564