วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อสิทธิ์การใช้สื่อเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) แบบรายปี ชุดวิชาสำเร็จรูปโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Rosetta Stone) โดยวิธีตกลงราคา

ซื้อสิทธิ์การใช้สื่อเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) แบบรายปี ชุดวิชาสำเร็จรูปโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Rosetta Stone) โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content