วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อสิทธิ์การใช้สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) แบบรายปี ชุดวิชาฯ ภาษาอาเซียน(เมียนมา เขมร) โดยวิธีตกลงราคา “

“ซื้อสิทธิ์การใช้สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) แบบรายปี ชุดวิชาฯ ภาษาอาเซียน(เมียนมา เขมร) โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content