วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อสิทธิ์การใช้สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) แบบรายปี ชุดวิชาฯ ภาษาอาเซียน(เมียนมา เขมร) โดยวิธีตกลงราคา “

“ซื้อสิทธิ์การใช้สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) แบบรายปี ชุดวิชาฯ ภาษาอาเซียน(เมียนมา เขมร) โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

291,900.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร