วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบ LINE Official Account GSB Society และ LINE Official Account GSB NOW เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร และงานพัฒนาและส่งเสริมการตลาด GSB NOW

ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบ LINE Official Account GSB Society และ LINE Official Account GSB NOW เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร และงานพัฒนาและส่งเสริมการตลาด GSB NOW

วงเงินงบประมาณ

15,098,422.80

วันที่ประกาศ : 3 ก.ค. 2567
Skip to content