วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบห้องสมุดประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 395,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบห้องสมุดประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 395,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

395,000.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ย. 2565
Skip to content