วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อสิทธิ์การดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ Genttyimges.com โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เก้ตตี้ อิมเมจ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 321,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อสิทธิ์การดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ Genttyimges.com โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เก้ตตี้ อิมเมจ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 321,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

321,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2565