วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อสิทธิใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 1,016 Licenses ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2561”

“ซื้อสิทธิใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 1,016 Licenses ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2561”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content