วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อสิทธิการใช้งาน Serv-U FTP Server ระยะเวลา 1 ปี สำหรับระบบจัดการแฟ้มข้อมูลเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซาลิกซ์ สเปซ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 251,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อสิทธิการใช้งาน Serv-U FTP Server ระยะเวลา 1 ปี สำหรับระบบจัดการแฟ้มข้อมูลเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซาลิกซ์ สเปซ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 251,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

255,360.00

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2567
Skip to content