วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAS Model Manager,SAS Analytics Pro,SAS/ACCESS Interface to PC Files จำนวน 1 license ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (ECL Model) เพื่อรองรับมาตรฐาน TFRS ๙

ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAS Model Manager,SAS Analytics Pro,SAS/ACCESS Interface to PC Files จำนวน 1 license ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (ECL Model) เพื่อรองรับมาตรฐาน TFRS ๙

วงเงินงบประมาณ

1,445,400.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2565
Skip to content