ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Nessus Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 117,165.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง – Government Savings Bank

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Nessus Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 117,165.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Nessus Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 117,165.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

138,030.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2564