วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อสิทธิการใช้งานเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์หาช่องโหว่ Tenable.sc plus ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

ซื้อสิทธิการใช้งานเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์หาช่องโหว่ Tenable.sc plus ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

6,351,200.00

วันที่ประกาศ : 21 พ.ย. 2566
Skip to content