วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร ๑๕ (อาคาร ๑๐๐ ปี) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ว่องสุทธิ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 369,150.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร ๑๕ (อาคาร ๑๐๐ ปี) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ว่องสุทธิ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 369,150.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

374,500.00

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2564