วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อลูกบอลโฟมสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

ซื้อลูกบอลโฟมสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

วงเงินงบประมาณ

1,123,500.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2564
Skip to content