วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ Web Portal พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 05/2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ Web Portal พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 05/2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วงเงินงบประมาณ

18,635,850.00

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2564