วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “

“ซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content