วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อพร้อมบำรุงรักษา และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ควบคุมการผ่านเข้า-ออก Door Access Control โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 435,731 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อพร้อมบำรุงรักษา และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ควบคุมการผ่านเข้า-ออก Door Access Control โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 435,731 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content