วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อพร้อมติดตั้งเมนสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (ACB) อาคาร 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 464,647.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อพร้อมติดตั้งเมนสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (ACB) อาคาร 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 464,647.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

486,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2563