วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ธนาคารออมสินภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน

วงเงินงบประมาณ

818,700.00

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2567
Skip to content