วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PLQ-20 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PLQ-20 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ

1,922,700.00

วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2565
Skip to content