วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX ยี่ห้อ EPSON LQ2090 จำนวน 4,900 ตลับ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุ “

“ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX ยี่ห้อ EPSON LQ2090 จำนวน 4,900 ตลับ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content