วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อปลั๊กไฟฟ้าพกพา 3 ตา 2 ช่อง USB 2 ช่อง บรรจุกลองกระดาษพิมพ์โลโก้ 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอาสค์มีพลีส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 498,727.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อปลั๊กไฟฟ้าพกพา 3 ตา 2 ช่อง USB 2 ช่อง บรรจุกลองกระดาษพิมพ์โลโก้ 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอาสค์มีพลีส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 498,727.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

500,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2563