วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อบัตรชมการแข่งขันฟุตบอล The Match Bangkok Century Cup 2022 เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ซื้อบัตรชมการแข่งขันฟุตบอล The Match Bangkok Century Cup 2022 เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2565