วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อบริการระบบ NCRS Software License และใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adapter เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเครดิตลูกค้านิติบุคคล ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

ซื้อบริการระบบ NCRS Software License และใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adapter เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเครดิตลูกค้านิติบุคคล ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content