วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้างในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 61”

“ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้างในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 61”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content