วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อน้ำดื่มบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมสกรีนลายและโลโก้ธนาคาร โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชบาบางกอก จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 353,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อน้ำดื่มบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมสกรีนลายและโลโก้ธนาคาร โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชบาบางกอก จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 353,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

353,100.00

วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 2566
Skip to content