วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อทองเลเซอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกระตุ่้นการใช้จ่ายสำหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท VISA ของธนาคารออมสิน “Olympic Tokyo 2020” ร่วมกับบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

ซื้อทองเลเซอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกระตุ่้นการใช้จ่ายสำหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท VISA ของธนาคารออมสิน “Olympic Tokyo 2020” ร่วมกับบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

วงเงินงบประมาณ

14,578,686.31

วันที่ประกาศ : 28 ม.ค. 2564