วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate lnnovation System : CIS) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการยกระดับการบริหารจัดการนวัตกรรม

จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate lnnovation System : CIS) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการยกระดับการบริหารจัดการนวัตกรรม

วงเงินงบประมาณ

1,632,509.40

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2565
Skip to content