วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซื้อตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วงเงินงบประมาณ

26,296,000.00

วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 2566
Skip to content