วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM ส่วนที่เกินจาก 25 ล้านรายการต่อเดือน พร้อมบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น

ซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM ส่วนที่เกินจาก 25 ล้านรายการต่อเดือน พร้อมบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น

วงเงินงบประมาณ

33,136,937.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2564
Skip to content