วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (อุปกรณ์ Router Switching ตู้ Rack 36 U) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุม และบริหารหนี้ค้างชำระ”

“ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (อุปกรณ์ Router Switching ตู้ Rack 36 U) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุม และบริหารหนี้ค้างชำระ”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content