วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > “ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ 11 รายการ สาขาพร้าว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา “

“ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ 11 รายการ สาขาพร้าว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

186,500.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร